کـرمانــــــــــــــج

دلنوشته های مسعود محمد زاده لاین

All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
لاین

لاین روستایی با صفا است

مردمانش مهربان و مهمان نواز هستند 

 


درباره من

من مسعود محمد زاده فرزند جمشید

زاده دهستان هزار مسجد ، لاین  در سال 1378 میباشم 

هدف من از ساخت این وبسایت معرفی زادگاهم به هم میهنانم می باشد 

امید روزی که بتوانم در این امر موفق باشم 

عشقم وطنم ...... هستی ام زادگاهم ..... لایــــــــــــــــــــــــــــن


سایر صفحات : 1